GAZELLE

Zawory do gazu i wody

Zawory kulowe do instalacji wewnętrznych z obustronnym gwintem wewnętrznym. Odpowiednie do montażu także w punktach redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych wraz z kolumnami przyłączy PE.

Zasuwy doziemne w wersjach kołnierzowej od DN20 - DN500, zasuwy z króćcami PE do zgrzewania od średnicy DN25 - DN200 (średnice rury PE od 32 - 225).
Najwyższa jakość firmy HAWLE.

Zawory do gazu i wody