GAZELLE

Rury PE

Rury z polietylenu przeznaczone są do budowy podziemnych przewodów do przesyłania paliw gazowych.
W zależności od rodzaju polietylenu i typoszeregu SDR (relacji średnicy rury do grubości ścianki) rury dzielimy na:
rury PE HD 80 SDR17,6 - dopuszczone na ciśnienie robocze do 0,1MPa (PN 1)
rury PE HD 80 SDR11 - dopuszczone na ciśnienie robocze do 0,4MPa (PN 4)
rury PE HD 100 SDR17,6 - dopuszczone na ciśnienie robocze do 0,4MPa (PN 4)
rury PE HD 100 SDR11 - dopuszczone na ciśnienie robocze do 0,6MPa (PN 6)
Średnice Ø25 - Ø110 - kręgi
Średnice Ø90 - Ø450 - odcinki 12 mb.

Rury PE