GAZELLE

Połączenia PE/stal

Wykonywane z wytoczonych elementów stalowych oraz odcinka rury PE służą do adaptacyjnego łączenia w sposób trwały (spawanie), lub rozłączny (gwintowane, kołnierzowe) gazociągów budowanych z rur stalowych z gazociągami (przyłączami) wykonywanymi w technologii polietylenowej.

Połączenia PE/stal